Uhorka

Oficiálny názov

Latinský názov

Ľudový názov

ČelaĎ

Všeobecné rady pre tento druh zeleniny

Alelopatia (biologické interakcie medzi rastlinami)

Abychom lépe využili plochu záhonu, můžeme kombinovat pěstování okurek s raným salátem nebo s ranými kedlubna­mi, které vysadíme do řádků na okraj zá­honů.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 74 rád.

Rady

Výluhy a brečky súvisiace s touto zeleninou

Názov

Oblasť použitia

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 1 výluhov.

Semenárstvo

Uhorky kvitnú v prvom roku po sejbe. Utiorka má rôznopohlav- né kvety. Je to jednodomá rastlina. Plod je dlhá valcovitá zelená bobula s plochými semenami vo vnútri. Uhorky na semeno sa pestujú jeden rok a spôsob pestovania závisí od toho, či sa pestu­jú poľné alebo skleníkové odrody. Kvety uhoriek opeluje hmyz, a preto jednotlivé odrody pri pestovaní na semeno musia byť od seba vzdialené aspoň 500 m. Niektoré odrody tvoria plody parte- nogeneticky, to znamená, že sa plody vytvoria aj vtedy, keď kve­ty neboli opelené. Semleno takýchto plodov je hluché a nemožno ho použiť na sejbu. Pre semenárske účely musíme preto takáto odrody umele opeľovať. S touto vlastnosťou sa stretávame pri odrodách pestovaných na rýchlenie. Príprava pôdy pre semenné porasty pestované na poli sa za­čína jesennou orbou, pri ktorej zapracúvame do pôdy 300—500 q maštaľného hnoja. Pri povrchovom) spracovaní dodávame do pôdy asi 2 q síranu amónneho, 4 q superfosfátu a 3 q 40 % draselnej soli na 1 ha. Pestovanie Poľné uhorky šalátové a nakladačky. Semeno týchto odrôd seje­me až v druhej polovici mája. Pri pestovaní na semeno netreba rastliny predpestovať alebo nakličovať. Seje sa buď ručne, alebo sejačkami priamo do voľnej pôdy. Pri nedostatku hnoja stačí hnojiť len...

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 74 rád.

Prehľad odrôd

Delikates. Odroda sa môže pestovať ako šalátová alebo pri zbere mladých plodov ako nakladačka. Je veľmi úrodná, plody však rýchle prerastajú, hrubnú a vytvárajú sa tzv. prerastky. Preto sú pre trh a konzervovanie menej hľadané. Rastové obdobie do začiatku zberu je asi 65 dni. čas plodnosti trvá asi 60 dní.  Odrody nakladačiek Bílske nakladačky. Je to vysoko úrodná, zdravo rastúca odroda, ktorá je pomerne odolná proti chladu. Plody sú tmavozelené, ušľachtilého tvaru. Obdobie rastu od sejby do prvej plodnosti trvá asi 70 dní a čas plodnosti asi 60 dní. Je to odroda vhodná pre všetky kraje. Mélnické nakladačky. Úrodná bujne rastúca odroda, odolná pro­ti kolísaniu teploty. Plody majú svetlejší hrot. Obdobie rastu od sejby do prvej plodnosti trvá“ asi 65 dní a čas plodnosti asi 60 dní,               ‚f Znojmia (nové šľachtenie) sa podobá odrode znojemské nakla­dačky. Plod je valcovitejší s tupším koncom. Rastlina má stred­ný vzrast a lepší zdravotný stav. Parifín Fi je povolená odroda z dovozu z roku 1970,

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 74 rád.

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.