Záhradníctvo 1

V prvej časti venovanej ovocinárstvu sa zaoberá príručka škôlkárstvom, pestovaním jednotlivých odrôd ovocných rastlín, ochranou proti škodcom a základy pomológie. Samostatne je spracované pestovanie viniča hroznorodého. V druhej časti preberá pestovanie jednotlivých druhov zeleniny vrátane rýchlenia, semenárstvo, ošetrovanie zeleninovej sadby, zber úrody a skladovanie.

Autor

Horynova a kol.

Kde kúpiť

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.