Cenník členstva

Návštevník

Neregistrovaný a neplatiaci čitateľ
0 Všetko zadarmo
 • Všetky zeleniny
 • Všetky byliny a buriny
 • Všetky choroby a škodcovia
 • 3 osevné plány
 • 5 najnovších výluhov
 • Všetky rady k danému druhu zeleniny (cibuľová, plodová, ...)
 • 1 rada z každej oblasti a aktivity (pôda, stanovisko, alelopatia, siatie, hnojenie, zber apod.)
 • 5 rád ku každému mesiacu v kalendári

Strieborný člen

Registrovaný, ale neplatiaci čitateľ
0 Výhody za registráciu
 • Všetky zeleniny
 • Všetky byliny a buriny
 • Všetky choroby a škodcovia
 • 6 osevných plánov
 • 10 najnovších výluhov
 • Všetky rady k danému druhu zeleniny (cibuľová, plodová, ...)
 • 2 rady z každej oblasti a aktivity (pôda, stanovisko, alelopatia, siatie, hnojenie, zber apod.)
 • 10 rady ku každému mesiacu v kalendári

Zlatý člen

Registrovaný a platiaci čitateľ
13 Na jeden celý rok
 • Všetky zeleniny
 • Všetky byliny a buriny
 • Všetky choroby a škodcovia
 • Všetky osevné plány
 • Všetky výluhy
 • Všetky rady k danému druhu zeleniny (cibuľová, plodová, ...)
 • Všetky rady z každej oblasti a aktivity (pôda, stanovisko, alelopatia, siatie, hnojenie, zber apod.)
 • Všetky rady ku každému mesiacu v kalendári
Odporúčané

Časté otázky k cenníku

Prečo mám platiť?

Je dosť možné, že sa pýtate prečo by ste vôbec mali platiť za to, že si tu niečo prečítate. Odpoveď je jednoduchá – aj táto stránka má svoje náklady, Nie sú nijako závratné, ale sú. Niekto ju musel vytvoriť, zaplatiť licencie za používané prvky (téma, pluginy, …), treba zaplatiť doménu a hosting, za jej udržiavanie a nakoniec treba zaplatiť aj čas niekoho, kto všetky tie informácie na stránku pridal, roztriedil ich a popriraďoval jednotlivým kategóriám. To všetko preto, aby ste si vy mohli všetky informácie ľahko a prehľadne nájsť a prečítať. Táto stránka nemá žiadne reklamy, nemá sponzorov a tak jediný zdroj príjmov na pokrytie nákladov sú ľudia, ktorí si cenia obsah, ktorým im je poskytnutý.
 
Samozrejme platiť, ale nemusí nikto. Len potom neuvidí všetko čo stránka ponúka.

 

Prečo sa platí práve taká suma?

Aj keď túto stránku prevádzkujem ja osobne, príjmy z nej musím priznať a zdaniť. Vlastne, ešte predtým ako ich priznám a zdaním, tak musím zaplatiť poplatok za platbu kartou. Každá platba sa zaúčtuje a na konci roka mi účtovník pošle faktúru. Zo sumy, ktorú člen zaplatí teda cca 3 Eurá zoberie štát, účtovník a spoločnosť Stripe, cez, ktorú sa platby realizujú.

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.