Ružičkový kel

Oficiálny názov

Latinský názov

Ľudový názov

Všeobecné rady pre tento druh zeleniny

Alelopatia (biologické interakcie medzi rastlinami)

vhodní susedia

nevhodní susedia

Dobrý rast kapusty podporíte, ak k nej vysadíte kôpor alebo borák. To isté platí aj pre brokolicu, kaleráb a ružičkový kel.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 42 rád.

Rady

Výluhy a brečky súvisiace s touto zeleninou

Názov

Oblasť použitia

Žiadne rady neboli nájdené.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli výluhov.

Semenárstvo

Ružičkový kel vytvára v prvom roku hlúb s listami a guľatými púčikmi v pazuchách listov. V; druhom roku tieto púčiky preras­tajú na kvetnú os. Kvety aj semená majú rovnaké vlastnosti ako kvety i semená! hlávkového kelu. Pestovanie v prvomi roku Semeno na vypestovanie materských1 rastlín vysievame v druhej polovici mája, najčastejšie do studeného pareniska, prípadne na chránený záhon. Predpestované priesady vysadzujeme na pripra^ vený) pozemok v júni do sponu asi 80 X 50 cm. Na semeno nechá-‚ vame len rastliny, ktoré majú dobre zavinuté a pevné ružičky. Hlúb má byť ružičkami rovnomerne a husto obsadený. Ružičkový kel je pomerne mrazuvzdorný a znáša až —12 °C. Preto materské rastliny prezimujú väčšinou na stanovišti. V zim­nom období chránime materské rastliny pred zverou, prípadne pred vtáctvom): Pestovanie v druhom roku V druhom roku na jar semenné porasty včas plečkujeme, okopá­vame a prihnojujeme asi 2 q liadku vápenatého a 2 q superfos- fátu na 1 ha. Hnojivá zapracúvame do pôdý pred kvitnutím. Semenačky kvitnú v Júni. V tomto Čase ich‘ musíme chrániť pred nevhodným opelením. Odporúča sa izolačná vzdialenosť 500 až 1000 m. Semeno dozrieva v Júli až auguste. Zberať začíname hneď, len čo žltnú šešuľky. Kosákom odrezávame celó byle, ktoré via­žeme do malých...

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 42 rád.

Prehľad odrôd

Zo 16 kultivarov je u nás zaregistrovaných 5. Starý kultivar ‚Závitka‘ prekonali akos­ťou i úrodnosťou napr. ‚jita F ľ a ‚Karpo F ľ. Zo zahraničných možno uviesť skorý ‚Wilhelmsburger‘ a neskorý ‚Lemeť.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 42 rád.

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.