Odporúčané odrody ružičkového kelu

Rada

Ružičkový kel vytvára v prvom roku hlúb s listami a guľatými púčikmi v pazuchách listov. V; druhom roku tieto púčiky preras­tajú na kvetnú os. Kvety aj semená majú rovnaké vlastnosti ako kvety i semená! hlávkového kelu.

Pestovanie v prvomi roku

Semeno na vypestovanie materských1 rastlín vysievame v druhej polovici mája, najčastejšie do studeného pareniska, prípadne na chránený záhon. Predpestované priesady vysadzujeme na pripra^ vený) pozemok v júni do sponu asi 80 X 50 cm. Na semeno nechá-‚ vame len rastliny, ktoré majú dobre zavinuté a pevné ružičky. Hlúb má byť ružičkami rovnomerne a husto obsadený.

Ružičkový kel je pomerne mrazuvzdorný a znáša až —12 °C. Preto materské rastliny prezimujú väčšinou na stanovišti. V zim­nom období chránime materské rastliny pred zverou, prípadne pred vtáctvom):

Pestovanie v druhom roku

V druhom roku na jar semenné porasty včas plečkujeme, okopá­vame a prihnojujeme asi 2 q liadku vápenatého a 2 q superfos- fátu na 1 ha. Hnojivá zapracúvame do pôdý pred kvitnutím. Semenačky kvitnú v Júni. V tomto Čase ich‘ musíme chrániť pred nevhodným opelením. Odporúča sa izolačná vzdialenosť 500 až 1000 m. Semeno dozrieva v Júli až auguste. Zberať začíname hneď, len čo žltnú šešuľky. Kosákom odrezávame celó byle, ktoré via­žeme do malých snopčekov a necháme na poli alebo v rozlič­ných kôlňach doschnúť. Dostatočne suché rastliny mlátime na mláťačkách. Na 1 ha sa urodí asi 7—9 q semlena.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.