Odporucane odrody salatu podla casopisu Zahradkar

Rada

Odrůdy k rychleni: Nejvhodnější k rych­lení je ‚Kamýk* s kompaktní malou hláv­kou, dále ‚Smaragd S* jemné výborné chuti a Triumf s velkými dobře zavinutými hlávkami odolný proti předčasnému vybí­háni

Rané odrůdy: Nejranější venkovní salát je ‚Lednický*. Vyséváme ho v lednu, vysazu­jeme v březnu ‚Král máje I* je oblíbená ra­ná odrůda s kulovitými dobře uzavřenými hlávkami, vhodná pro lehčí, písčité, ale tep­lejší půdy. Vyséváme od ledna do konce února, vysazujeme od března do dubna. Velmi kvalitní salát s velkými, křehkými a jemnými hlávkami je ‚Mělnický máj*. Vy­séváme v únoru, vysazujeme v březnu Ne­snáší nadměrné vlhko.

Letní odrůdy: ‚Merkur* je letní odrůda s uzavřenými hlávkami, odolná proti vybí­hání do květu a zahnívánl Je vhodná k pě­stování z přímého výševu stejně jako ‚Dě- tenická atrakce* se středně velkými hlávka­mi Vyséváme je od března do dubna. ‚Pi­rát* je červenolistý pozdnější letní salát na­sládlé, příjemné chuti, dovážený z Němec­ka. Vyséváme v dubnu až květnu ‚Pražan* je naše odrůda tzv. ledového salátu Vyzna­čuje se mohutnou, dobře uzavřenou hláv­kou žlutozelených listů a minimálním sklo­nem k vybíhání do květu Vyséváme od března do května, sázíme od dubna do června, sklízíme od července do záři Je vel­mi vhodný pro pěstování na zahrádkách.

Ze zimních odrůd salátu je nejlepší ‚Altenburský*. Při včasném výsevu v srpnu ho můžeme sklízet již velmi časně na jaře.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.