Rada

Reďkovku vytvorí v prvom roku buľvlčku a listy za letných dlhých dní aj kvetnú os. Plod Je nepukava šešula s veľkými se­menami. Na Jar n na Jeseň za krátkych dní reďkovka nekvitne. Na semeno sa reďkovka pestuje Jeden rok.

Pestovanie

Skoré odrody, ktoré používame na rýchlenie, sejeme do polo- teplých parenísk, kde Ich pestujeme až do vytvorenia buľvíčlek. Odrody vhodné na pestovanie vo voľnej pôde sejeme asi v marci už priamo na stanovište do riadkov širokých 40 cm. Jednotlivé rastliny v konzumne] zrelosti nechávame v spone 20 X 40 cm, ostatné pretrhávame a spotrebujeme. Skorú reďkovku, ktorú sme vypestovali v parenisku, po vytvorení buľvičiek vysadzujeme do voľnej pôdy, a to v apríli do sponu najčastejšie 30X40 cql Pri vysadzovaní odstraňujeme rastliny s netypickými a špongíovitý- mi buľvičkami.

Pôda pre materské rastliny má byť dobre povrchové spracovaná (po záhradnícky) a pohnojená. Jednotlivé buľvičky sadíme vysadzovacím kolíkom pevne do pô­dy. Po vysadení mjá z pôdy vyčnievať len srdiečko listov. Za ve­getácie semenné porasty plečkujeme, okopávame a podľa potreby zalievame. Izolačná vzdialenosť je 300 m. Len čo sa vytvoria kvet­né osi, prestaneme okopávať a plečkovať, aby sme ich nepoško­dili. Porast najviac poškodzujú blyskáčiky, ktoré vyžierajú kvety. Proti blyskáčikom bojujeme poprašovaním porastu Gesarolom. Semenné porasty kvitnú v júli. Semeno podľa počasia zberáme koncom augusta až v septembri, keď rastliny sčasti zasychajú a šešele začínajú hnednúť.

Semenné porasty kosíme kosačkou, kosou alebo kosákom, prí­padne môžeme vytrhávať celé rastliny. Pokosenú vňať viažeme do snopčekov, ktoré staviame na poli do panákov. Dostatočne suché snopčeky zvážeme do stodôl, kde ich mlátime na mláťač­kách. Menšie množstvo môžeme mlátiť aj cepom.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.