Rada

Jako jarní salát se pěstují odrůdy ‚Král máje I’, ‚Mělnický Máj’ a ‚Lednický‘, kte­rý je z nich nejranějši a snáší krátkodobý pokles teploty i na —8 až —12 °C. Vysé­vá se do truhlíčků již koncem ledna nebo začátkem února a pak se balíčkuje nebo hmkuje. Jarní salát se vysazuje ve sponu 25 x 20—25 cm koncem března nebo za­čátkem dubna ve 14denních intervalech (nejpozději do konce dubna). Aby beze škody překonal pozdní jarní mrazíky, mu­síme použít dobře otuženou sadbu. Raný salát lze pěstovat i z přímých výsevú se­mena na záhony od poloviny března do poloviny dubna. Rostliny v řádcích vyjed- notíme na 20 cm.

Letní saláty jsou odolné proti vybíhání do květu. Velmi výnosná odrůda je ‚Dětenická Atrakce’, jejíž semeno vyséváme v dubnu nebo květnu na výsevný záhon; vyvinuté sazenice vysazujeme ve sponu 30 x 30 cm. Poněkud pozdnější letní odrů­dy ‚Merkur‘ a červenolistý ‚Pirát‘ jsou vhodné k přímým výsevúm.

V pozdním jaru a v létě můžeme pěstovat i tzv. ledo­vý salát ‚Pražan’, který vytváří velké křeh­ké hlávky se zkadeřenými listy. Je nároč­nější na teplo a nesnáší vlhké polohy ani zalévání do hlávek, neboť trpí houbovými chorobami (zahnívání hlávek). V místech s většími srážkami se doporučuje vysazo­vat jej na záhony doprostřed o 10—15 cm obloukovitě zvýšené, což zajišťuje dobrý odtok vody. Předpěstování sazenic trvá na jaře 2—2,5 měsíce, v létě 1,5 měsíce. Lze jej vysazovat od konce dubna do po­loviny srpna. I letní salát vysazujeme ve 14denních intervalech.

Pro podzimní sklizeň vysazujeme nej­později v polovině srpna sazenice jarních odrůd, které jsme si předpěstovali na výsevném záhoně výsevem semena počát­kem července. V této době můžeme pou­žít i přímé výsevy.

V příznivých polohách, kde nebývají velké holomrazy, je vhodné pěstovat zim­ní salát, který sklízíme velmi brzo na jaře v té době jako nejranější jarní salát z hmkovaných sazenic. Semeno odrůdy ‚Altenburský‘ vyséváváme v druhé polovi­ně srpna, sazenice vysazujeme během zá­ří, nejpozději počátkem října na záhony připravené aspoň 14 dní předem, aby se půda slehla. Rostliny zimního salátu ne­smějí být počátkem zimy příliš vyvinuté, neboť by je přes zimu snadno napadla plíseň. V místech, kde není přes zimu do­statečná přikrývka sněhu, chráníme salát před vymrznutím chvojím, listím nebo slámou; přikrývku musíme v předjaří včas odstranit, aby pod ní sazenice salátu nevyhnily. K ochraně rostlin přes zimu a k urychlení sklizně můžeme po výsadbě pokrýt záhon prořezávanou fólií

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.