rád
4 rád
Delia antiqua (Meigen) syn. Phorbia antiqua
5 rád
Delia florilega
1 rád
rád
Pieris brassicae
3 rád
Monilia laxa
rád
10 rád
Plasmodiophora brassicae
4 rád
Epitrix spp. – E. cucumeris (Harris), E. similaris (Gentner), E. subcrinita (Lec.), E. tuberis (Gentner)
11 rád
9 rád
Aphis sambuci
rád
7 rád
Psila rosae
13 rád

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.