Drôtovec

Oficiálny názov

Ľudový názov

ČelaĎ

Všeobecné rady k tomuto druhu škodcu/choroby

Drôtovce možno chytať aj na zemiaky alebo mrkvu použité ako návnada. Návnada sa na­pichne na paličku, ktorá slúži ako značkovač, zakope sa a častejšie sa kontroluje. Návnady s drôtovcami ihneď odstránime. Podobne možno ako návnadu použiť aj kapustný hlúb, ktorý zatlačíme vedľa napadnutých rastlín 50 – 70 mm hlboko do pôdy. Odstránené ná­vnady s drôtovcami podľa možnosti spálime.

Na pôde, ktorá sa predtým neobrábala, zasejte v prvých dvoch rokoch medzi ostatné rastliny trocha pšenice. Pšenica priláka drôtovce, po­tom sa vykope a spáli.

Ako návnadu môžete použiť polovice zemiakov. Keď však ich rezné plochy zaschnú, larvy ich prestávajú vyhľadávať. Medzi zemiaky ako návnadu vysadte šalát, ktorý pravidelne kontrolujte aj s koreňovou sústavou.

Do záhonov so šalátom napichajte rozpolené mrkvy reznou plochou 3 —4 cm hlboko do pôdy. Nechajte vyčnievať iba konce, aby ste mrkvy prípadne zasa našli a každé 3 —4 dni larvy kontrolujte. Potom drôtovce na mrkvách a v nich zozbierajte a skontrolujte aj okolie návnady, či sa v ňom nevyskytujú ďalšie.

Zoznam výluhov a iných brečiek proti tomuto škodcovi/chorobe​

Ak záhony napadnuté drôtovcami niekoľkokrát zalejete odvarom z rebarborových listov, budú sa im títo škodcovia zďaleka vyhýbať.

Alelopatia (biologické interakcie medzi rastlinami)

Na pôde, ktorá sa predtým neobrábala, zasejte v prvých dvoch rokoch medzi ostatné rastliny trocha pšenice. Pšenica priláka drôtovce, po­tom sa vykope a spáli.

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.