Osevné plány

V osevnom slede rešpektujeme príslušnosť jednotlivých botanických čeľadí a dáme pozor, aby sme po sebe nevysiali, či nezasadili zeleninu z tej istej čeľade. Striedanie hlboko koreniacich s plytko koreniacimi druhmi zeleniny slúži v záujme dosiahnutia rovnomerného využitia dostupných živín z celého pôdneho profilu. V priebehu pestovateľskej sezóny najskôr pestujeme plytko...
V tomto pláne nájdete osevný sled, druh zeleniny a termín výsadby.
osevny plan - Uhorky ako hlavná kultura 2
Uhorky patria k plodinám silne odčerpávajúcim výživné látky. Stredný pruh záhona by sa preto mal na jeseň dobre zásobiť kompostom. Dostatok dusíka môže dodať hoci výsadba bôbu obyčajného. Začiatkom marca vysadíme bôby ako predkultú- ru (zelené hnojenie). Od konca marca do začiatku apríla — podra počasia – môžeme potom oba...

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.