Kvetárka všežravá

Delia florilega

Larvy jesennej generácie poškodzujú požerom klíčiace osivo alebo koleoptyly a taktiež korene ozimín. Zrno potom vôbec neklíči alebo klíček odumiera. Podobné škody vznikajú v kukurici požerom lariev 1. generácie, zvlášť pri napadnutí jednotlivých zŕn viacerými larvami. 2. generácia môže spôsobovať podobné poškodenie klíčkov bôbu.

Oficiálny názov

Ľudový názov

ČelaĎ

Všeobecné rady k tomuto druhu škodcu/choroby

Pri priamom vyseve je riziko ze listy zozeru larvy kvetarky vsezravej. Opatrenie je predpestovanie – vysadit ked je rastlina na vysku dlane.

Zoznam výluhov a iných brečiek proti tomuto škodcovi/chorobe​

Žiadne brečky neboli nájdené.

Alelopatia (biologické interakcie medzi rastlinami)

No data was found

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.