Hrach

V gastronómii je pokladaný za zeleninu, ale botanicky patrí medzi ovocie. Semená hrachu sú dôležitým zdrojom bielkovín pre výživu ľudí a zvierat.  Hrach je spolu s bôbom obyčajným považovaný za najvýznamnejšiu strukovinu pestovanú v ekologickom poľnohospodárstve.

Oficiálny názov

Hrach siaty

Latinský názov

Pisum sativum

Ľudový názov

Všeobecné rady pre tento druh zeleniny

Alelopatia (biologické interakcie medzi rastlinami)

nevhodní susedia

Žiadne rady neboli nájdené.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 38 rád.

Rady

Výluhy a brečky súvisiace s touto zeleninou

Názov

Oblasť použitia

Žiadne rady neboli nájdené.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli výluhov.

Semenárstvo

Hrach siaty je rastlina s polí- havýmíi byľami. Byle sa na opo­ry zachycujú úponkami, ktoré sa vytvárajú z posledného pá­ru lístkov na párnoperovitých listoch. Kvety stoja po jednom alebo po dvoch na konci pa- zušnýcb! osí a menia sa na val­covité struky s 5—8 semenami. Hrach na semeno sa pestuje je­den rok. Z pestovateľského hľadiska rozdeľujeme hrachy do dvoch skupín, ktoré dodr­žiavame aj v semenárstve. Prvú skupinu tvoria stržňové hrachy a druhú hrachy na vylúšťovanie. Pestovanie Hrachy na semeno možno pestovať aj v značných nadmorských výškach. Pôdu pre semenné porasty na jeseň hlboko zorieme a na jar pri povrchovom spracovaní dodávame do nej na 1 ha asi 4 q superfosfátu a 3 q 40 % draselnej soli. Hrach nikdy nehnojí- me hospodárskymi hnojivami, pretože tým predlžujeme vývoj a čas dozrievania semena. Semeno stržňových hrachov sejeme se­jačkou v apríli až máji do riadkov vzdialených 30—40 cm. Seje me asi 5 cm hlboko, aby semteno pri klíčení nevyšlo na povrch‘ pôdy a nevyzobali ho holuby a iné vtáctvo. Hrachy na vylúšťo- vanie sejeme v marci alebo začiatkom apríla. Izolačná vzdialenosť je 200 m. Porast hneď na začiatku vývoja plečkujeme, aby sme ho udr­žali nezaburinený. Aby sme mohli porast ľahšie ošetrovať a kon­trolovať,...

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 38 rád.

Prehľad odrôd

Stržňové hrachy majú vždy zvráskavené, nevarivé semeno, ktoré je však v konzumne} zrelosti sladké. Semeno pri vzchádzaní je chúlostivé na poškode­nie chladom.   Skorý konzervárenský míä krátky až stredne dlhý, rovný, tupozakončený, zelený až jasnozelený struk. Semeno je žlté, stredne veľké. V jednom struku býva; 7—9 vyvinutých1 semien. Superior miá dlhý struk so zelenou farbou semien. Poskytuje vysoké a pravidelné úrody prvotriednych strukov vo všetkých produkčných oblastiach. Ambrosiana má dlhý, rovný alebo mierne pretiahnutý, šikmo ukončený, jasnozelený struk. V struku je‘; 5—9 semien. lidovická Edelperla má stredne dlhý, slabo prehnutý, šikmo ukončený, jasnozelený až jasno žltozelený struk. Počet zŕn v struku je 6—9. Zázrak z Kelvedonu. Je to asi 50 cm; vysoká rastlina; stru­ky sú asi 7 cm dlhé. Je to skorá odrodá s vegetačným’obdobím 70—80 dní. Libochovický úrodný. Rastlina* vysoká až 90 cmi so strukmi dlhými až 8 cm. Je to skorá odroda s vegetačným; obdobím 7G až 80 dní. Senátor. Rastlina vysoká až 90 cm. Je to veľkozrnný, neskorý hrach s vegetačnými obdobím! až 90 dní.   Hrachy na vylúšťovanie majú guľaté semeno s väč­ším, obsahom škrobu. Semeno je pri vzchádzaní otužilé. Liltput má stredne dlhý, mierne prehnutý, šikntp ukončený, jasnozelený až zelený struk. Počet semien v struku...

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 38 rád.

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.