Sprej z rajčiakových listov

Postup

Rajčiak obsahuje v listoch toxické zlúčeniny – alkaloidy. Uvoľňujú sa, keď listy nasekáme. Koncentrované a zriedené s vodou vytvoria účinný prípravok proti voškám. Takýto sprej je toxický pre vošky, ale bezpečný pre okolité rastliny a ľudí. Pozor, niektorí ľudia môžu byť na rajčiaky alergickí. Ak o takejto alergii vo vašej rodiny viete, sprej nepoužívajte.

Stačí nasekať jednu-dve šálky listov z rajčiaka a namočiť ich do dvoch šálok vody. Nechajte odstáť celú noc. Ráno sitom oddeľte listy a pridajte šálku vody. Zmes prelejte do postrekovača. Pri nanášaní venujte pozornosť najviac zamoreným častiam rastlín – sprej striekajte na stonky a spodné strany listov.

Zelenina, ktorej sa výluh týka

Škodca, na ktorého funguje

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.