Odporucane odrody hrachu

Rada

Hrach siaty je rastlina s polí- havýmíi byľami. Byle sa na opo­ry zachycujú úponkami, ktoré sa vytvárajú z posledného pá­ru lístkov na párnoperovitých listoch. Kvety stoja po jednom alebo po dvoch na konci pa- zušnýcb! osí a menia sa na val­covité struky s 5—8 semenami. Hrach na semeno sa pestuje je­den rok. Z pestovateľského hľadiska rozdeľujeme hrachy do dvoch skupín, ktoré dodr­žiavame aj v semenárstve.

Prvú skupinu tvoria stržňové hrachy a druhú hrachy na vylúšťovanie.

Pestovanie

Hrachy na semeno možno pestovať aj v značných nadmorských výškach. Pôdu pre semenné porasty na jeseň hlboko zorieme a na jar pri povrchovom spracovaní dodávame do nej na 1 ha asi 4 q superfosfátu a 3 q 40 % draselnej soli. Hrach nikdy nehnojí- me hospodárskymi hnojivami, pretože tým predlžujeme vývoj a čas dozrievania semena. Semeno stržňových hrachov sejeme se­jačkou v apríli až máji do riadkov vzdialených 30—40 cm. Seje me asi 5 cm hlboko, aby semteno pri klíčení nevyšlo na povrch‘ pôdy a nevyzobali ho holuby a iné vtáctvo. Hrachy na vylúšťo- vanie sejeme v marci alebo začiatkom apríla. Izolačná vzdialenosť je 200 m.

Porast hneď na začiatku vývoja plečkujeme, aby sme ho udr­žali nezaburinený. Aby sme mohli porast ľahšie ošetrovať a kon­trolovať, sejeme pásové, vždy asi do 10 riadkov širokých 10 až 40 cm a potom vynechávame asi 1 m širokú miedzeru. Na 1 ha rátame s výsevkom asi 150—180 kg semena. Pretože hrach má políhavé byle, odporúčajú niektorí pestovatelia primiešať do osi­va 2—3 % semena horčice. Horčica tvorí v poraste pevné byle, ktoré sú pre hrach dobrou oporou. Za vegetácie robíme jednak negatívne a jednak pozitívne výbery. Hrach kvitne v máji a struky na semenárske účely zberáme v júli, keď začnú žltnúť. Pri pre­zretí hrachu sa vela semena pri zbere vytrúsi. Porast kosíme kosačkou alebo kosou, najlepšie ráno alebo večer za rosy. Pokose­ný hrach nechávame v malých kôpkach na poli, aby sa dosušil. Dostatočne suchú vňať zvážame na vozoch vyložených plachtami na mlátenie. Na 1 ha sa urodí priemerne 20—30 q semena.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.