Kaleráb

Hlavným charakteristickým znakom všetkých kalerábov je fakt, že stonka je skrátená a zároveň valcovitá, oválna (elipsoidná) až guľovitá či plocho guľovitá (teda zvrchu sploštená). Nazýva sa hľuza alebo buľva.

Oficiálny názov

Kapusta obyčajná kalerábová

Latinský názov

Brassica oleracea L. var. gongyloides L

Ľudový názov

kaleráb, kapusta obyčajná kalerábová, kapusta kalerábová, kaleráb kŕmny

Všeobecné rady pre tento druh zeleniny

Alelopatia (biologické interakcie medzi rastlinami)

vhodní susedia

nevhodní susedia

Dobrý rast kapusty podporíte, ak k nej vysadíte kôpor alebo borák. To isté platí aj pre brokolicu, kaleráb a ružičkový kel.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 31 rád.

Rady

Výluhy a brečky súvisiace s touto zeleninou

Názov

Oblasť použitia

Žiadne rady neboli nájdené.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli výluhov.

Semenárstvo

Kaleráb v prvom roku vytvára listy a buľvu. V druhom roku vyrastá z buľvy kvetná os; kvety sa neskoršie mienia na šešule s drobnými guľatými semenami. Kaleráb na semeno pestujeme 2 roky. Pestovanie v prvom roku V prvom, roku sa k’aleráb pestuje rovnako ako kaleráb na konzum. Neskoré odrody sejeme od konca júna, skoré odrody v júli, aby sme skrátili čas prezimovania. Chybami, ktoré znižujú akosť ma­terských rastlín na semeno v prvom roku, je pukanie buliev a vyháňanie do kvetu. Pukanie zapríčiňujú nerovnomerné zrážky. Vyháňanie do kvetu už v prvom roku spôsobuje nízka teplota na začiatku vývoja priesad. Nízke teploty pôsobia ako jarovizácia a spôsobujú nevhodné kvitnutie už v prvom roku. Materské rastliny zberáme už v októbri pred príchodom nočnýcli mrazov. Materské rastliny vyberáme a nepoškodené buľvy s priemerom 5—6 cm opatrne zberáme. Pri výbere dbáme, aby materské rastliny všetkými svojimi vlastnosťami zodpovedali rozmnožovanej odrode. Na vybraných buľvách nechávame oby­čajne asi 3 cm dlhé stopky a ostatné časti listov odrezávanie. Takto upravené kaleráby dobre prezimujú. Sadzačky prezimujeme rozličnými spôsobmi. Môžeme ich zakladať na husto do studeného pareniska, prípadne ich zakladáme do špeciálnych skladov (Koz- manova búda) alebo do bezmrazých pivníc a skladíšť. Sadzačky zakladáme vždy s koreňom a počas zimy...

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 31 rád.

Prehľad odrôd

Medzi skoré patria modré kultivary ‚Azuŕ, ‚Blan- kyť, biele ‚Dvorana‘, ‚Luna‘ a i., v zahraničí ‚Trero‘, ‚Rowela‘ a ‚Blaro‘. Medzi letné kultivary patria ‚Praga‘, ‚Sparta‘, ‚Viola‘ a neskoré ‚Giganť a ‚Violeta‘.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 31 rád.

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.