[007] Úroda bez chémie: Ako pestovať, skladovať, upravovať ovocie a zeleninu prirodzenou cestou

Je vzácnosťou nájsť skúseného farmára, ktorý uplatňuje organické pestovanie plodín v praxi a ktorý je aj rovnako dobrým teoretikom. John B. Harrison túto schopnosť kombinovať teóriu s praxou má.

Autor

J. B. Harrison:

Kde kúpiť

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.