Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /data/a/c/ac44db78-4018-42e3-9e0b-889d0b7d6ee3/biozahradkar.sk/web/wp-config.php on line 85
Odporúčané odrody uhoriek – BioZahradkar.sk

Odporúčané odrody uhoriek

Rada

Odrůdy nakládaček: Tyto odrůdy pěstu­jeme především pro nakládání; okurky sklí­zíme velké 7 až 10 cm. ’Bílské‘ je odrůda s krátkými štíhlými plody bez krčku, dobře přizpůsobivá i v chladnějších oblastech, ne­vadí jí ani kolísání teplot ‚Mělnická‘ je spo­lehlivá, výnosná odrůda, má však nejdelší vegetační dobu, nesnáší vysoké teploty a sucho. ‚Pálava‘ (Znojmia) má dlouhé vřetenovité, tmavozelené plody bez krčku, říd­ce bradavičnaté. Je výhodná pro svůj dobrý zdravotní stav a vysokou plodnost Nejvý­nosnějším a nejnovějším naším hybridem, vypěstovaným ze zahraničních odrůd, je ‚Nora F|‘. Vyniká dobrým zdravotním sta­vem, odolností proti hořknutí, pomalým přerůstáním plodů. Vyžaduje hojnou záliv­ku, zejména na začátku plodnosti. Do tep­lých oblastí je vhodná ‚Kobus Fť, holand­ská hybridní odrůda středního vzrůstu s tmavozelenými, málo bradavičnatými plody. Velmi výnosná, ale náročná na živi­ny a teplo je ‚Přiměla Fť, hybrid slabšího vzrůstu s velkým množstvím samičích květů, stejně jako nejnovější holandské hy­bridní odrůdy ‚Minerva Fť a ‚Santana Fť.

Odrůdy salátovek: Podle stavu porostu a odrůdy sklízíme plody salátovek ve veli­kosti 20 až 40 cm. Proti hořknutí plodů po­máhá nejen pravidelná zálivka, ale i časté pletí, aby plevel neochuzoval rostliny o vo­du a živiny. ‚Delikates‘ je velmi přizpůsobi­vá odrůda, pokud jde o klimatické podmín­ky. Plody jsou řídce bradavičnaté, kratší, zelené s mramorováním. V mladém stavu můžeme použít i jako nakládačky. ‚Fénix‘ je středné raná odrůda s tmavozelenými krátšími plody bez krčku, odolnými proti hořk­nutí. Rostliny jsou mohutného vzrůstu. ‚Laura Fť je hybrid středního růstu s tma­vozelenými plody. Je vhodná pro pěstování ve volné půdě. ‚Linda Fi‘ je polopozdní hy­brid s univerzálním pěstováním, tj. na zá­honech i pod fólií. Rostliny jsou menší s bo­hatým olistěnim a tmavě zelenými plody. Tato odrůda je velmi odolná vůči choro­bám, plody se nedeformují a mají jemnou chuť, jen minimálně hořkou. Vyžaduje pra­videlnou zálivku.

Pařeništní (skleníkové) odrůdy: Při pě­stování v pařeništi zajistíme okurkám do­statek tepla a vzdušné vlhkosti Nesmíme zapomenout na větrání — tím zároveň umožníme přístup včelám k opylení. ‚Židovická produkta‘ je raná odrůda slabšího vzrůstu, se štíhlými dlouhými plody, přizpů­sobivá teplotním výkyvům, stejně jako jsou hybridní odrůdy ‚Leda F1 a ‚Marta F1.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

KIWI HOKEY POKEY. Nová poľská samoopelivá odroda druhu A. arguta s okrasnými zelenými listami s nepravidelným žltým panašovaním na okrajoch. Rastie umiernene, dosahuje výšku štyri metre, ročné prírastky sú 0,5 až jeden meter. Kvitne v júni malými bielymi kvetmi. Plody sú oválne, stredne veľké, približne 2 centimetre dlhé a 1,5 centimetra široké, oválneho tvaru a zelenej farby. Po dozrievaní plody neopadávajú, ale dobre držia na výhonoch. Plody majú typickú kivovú chuť s nádychom citróna. Dozrievajú na prelome septembra a októbra. Odroda je veľmi atraktívna a dekoratívna, spestrí každú záhradu

Čítať celú »

PESTOVAŤ NA OPORE. Odroda černice Karaka Black je pozoruhodná nielen veľkosťou plodov dlhých 4 až 5 centimetre, výbornou, typicky černicovou chuťou, skorým dozrievaním, dobre časovo rozloženou plodnosťou, ale aj mohutným vzrastom a úrodnosťou. Výhonky tejto odrody dosahujú dĺžku dva až štyri metre, preto treba rastliny pestovať na opore a rast usmerňovať tvarovaním. Staršie výsadby môžu dať úrodu 8 až 10 kilogramov z jedného kra.

Čítať celú »

V PRVOM RADE – letorasty vyrastené počas vegetácie vyviazat voľne k opore. Môže sa stať, že niektoré rastú príliš intenzívne, najmä ak majú vhodné podmienky – voda, živiny… a prerastú oporu-drôtenku. Tieto výhonky sa odporúča v priebehu augusta, septembra skrátiť zarovno posledného, t.j. vrchného vodiaceho drôtu. Počas jesene spevnejú a lepšie prezimujú. Ak by sa nechali voľne rásť, časom sa ohnú až k pôde. Po dlhšom dotyku s pôdou zakorenia, rastlina sa oslabuje, čo nie je žiadúce.
SLABÉ, VEĽMI KRÁTKE – rastúce tesne pri pôde, síce možno odstrániť aj teraz, ale mladé sadence by ešte do jesene, najmä za priaznivého počasia, opäť reagovali tvorbou nových letorastov – výhonkov z adventívnych (spiacich) púčikov. A tým sa opäť oslabia. Živiny sa spotrebujú na tvorbu výhonkov a nie na tvorbu koreňovej sústavy a dobré zakorenenie. Dokonca môže takto oslabená rastlina vymrznúť. Výhonky preto treba ponechať a odstrániť až po prezimovaní. Sadence, mladé rastliny, totiž potrebujú dostatok zelenej listovej plochy na fotosyntézu, rast, vývoj a ďalšie procesy uskutočňujúce sa v rastlinách. V prvom rade na dobré zakorenenie, aby dobre prezimovali a prospievali. Samozrejme, suché, zlomené, poškodené výhonky z krov možno odstrániť aj teraz, ale je to zbytočná a aj časovo náročná práca, ktorú je lepšie urobiť na jar pri tvarovaní krov.
V DRUHOM ROKU PESTOVANIA. V prípade novozaloženej výsadby sa až na jar v budúcom roku, t.j. v druhom roku pestovania, má odstrániť zvyšok pôvodného výhonku (uvádzate, že výhonok ste odstránili už v tomto roku a preto sadence teda prirodzene reagovali silnou tvorbou slabších výhonkov – letorastov). V prvom roku pestovania sa má výhonok sadenice len skrátiť vo výške približne 40 centimetrov nad pôdou.
ODSTRÁNIŤ PO PREZIMOVANÍ. Výhonky vyrastené v roku výsadby treba odstrániť až na jar v budúcom roku, teda po prezimovaní. Odstrániť treba suché, slabé, polámané, krátke výhonky, rastúce tesne pri pôde. Na mladých sadencoch treba nechať jeden až dva silné nové výhonky – tie, ktoré vyrástli v roku výsadby. Ak sa rozkonárili, treba bočné výhonky do výšky 50 až 60 centimetrov od pôdy odrezať a tie, ktoré rastú vyššie nad nimi, skrátiť na 1 až 2 púčiky, aby sa ker zbytočne dole pri pôde nezahusťoval. Na hlavných výhonkoch treba odstrániť tenkú časť s priemerom menším ako 8 až 10 milimetrov. Počas vegetácie treba porast sledovať a slabé, nežiadúce výhonky vyrastajúce z bázy kra vylomiť/odstrihnúť, keď dosiahnu výšku okolo 25 až 30 centimetrov.
V TREŤOM ROKU A V ĎALŠÍCH. V treťom a v ďalších rokoch pestovania sa na dobre zakorenených rastlinách odporúča nechať 5 až 8 silných výhonkov, ktoré budú prinášať úrodu. Ker by mal mať celkovo maximálne 6 až 8 rodivých výhonkov. Treba ich mierne – vejárovito ohýbať (vpravo, vľavo – v mieste ohybu sa tvorí viac rodivého obrastu, ako na vzpriamene rastúcich výhonkoch) a vyväzovať voľne k opore tak, aby sa nekrižovali, mali dostatok priestoru na rast. Úväz formovať do tvaru vodorovnej osmičky, aby sa „nezaškrtili“ vodivé cesty. Konáriky, ktoré priniesli úrodu, treba po zbere odrezať tesne nad pôdou.
TRVALÝ PROCES. Samotné tvarovanie a udržiavanie tvaru je, samozrejme, trvalý proces, ktorý sa nesmie zanedbať. Prečo? Lebo sa porast zahustí, nemá dostatok svetla, nie je vzdušný, pôda sa nedá v medziradoch a v riadku dobre obrábať, porast sa nedá dobre ošetrovať, úrody sú nižšie, plody nedozrievajú rovnomerne, nevyfarbujú sa, sú napádané chorobami, škodcami, zber je nepohodlný.
Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.