Odporúčané odrody kapusty

Rada

Kapusta v prvom roku vytvára len pevnú hlávku z husto zvinu­tých listov. V druhom roku vyrastá z hlávky rozvetvená kvetná os s jasnožltými kvetmi. Plod je šešuľa, ktorá obsahuje gulaté semená. Kapusta sa na semeno pestuje ako dvojročná rastlina.

Pestovanie v prvom roku

Pestovanie materských rastlín v prvom roku je rovnaké ako pri konzumnej kapuste, len s tým rozdielom, že skoré odrody pestu­jeme tak, aby sme materské rastliny zberali čo najneskoršie na jeseň. Preto aj semeno sejeme neskoršie, aby smie skrátili čas prezimovania. Semená neskorých odrôd sejeme koncom apríla alebo začiatkom, mája, skoré odrody v druhej polovici mája alebo začiatkom júna.

IZa vegetácie vyberáme vhodné materské rastliny a k‘ vybraným rastlinám zapichujeme kolíky, aby sme mali prehľad. Zberáme za suchého počasia v októbri. Vyberáme zo zeme celé rastliny aj s koreňmi. Vonkajšie (okrajové) listy odstránime, takže na pre­zimovanie zostane len pevná hlávka s hlúbonľ a koreňom.

Takto pripravené materské rastliny zakladáme vo vzdušnom skleníku, v hlbokom vyprázdnenom parenisku, prípadne v iných vhodných miestnostiach chránených pred mrazom. Niektorí pes­tovatelia zrezävajú hlávky materských rastlín do kužeľa, a to buď pred uložením, alebo až pred vysadzovaním po prezimovaní. Iní pestovatelia nechávajú ako materskú rastlinu len hlúb! s ko­reňom bez hlávky. Korene ukladajú cez zimu do skladov alebo ich ponechávajú na stanovišti. Výhodnejšie je používať ako ma­terské rastliny celé rastliny aj s hlávkami, pretože sa takto dosiahne vyššia úroda kvalitnejšieho semena.

Pestovanie v druhom roku

Pre semenné porasty kapusty pripravujeme pôdu už na jeseň. Pôdu na jeseň hlboko zorieme, pričom súčasne zaorieme na 1- ha asi 200 q kompostu. Na jar pri povrchovom spracovaní pôdy dodávame na 1 ha asi 2 q síranu amónneho, 3,5 q súperíosfátu a 2,5 q 40 % draselnej soli. Na dobre pripravený pozemok začneme koncom apríla vysadzovať hlávky alebo len hlúby, a to pri sko– rých odrodách do sponu 60X60 cm a pri neskorých 80X80 cm. Vysadzujeme štvorcovo tak, aby hlávka bola 10—15 cm nad ze­mou. Izolačná vzdialenosť a opatrenia proti nevhodnému opeleniu sú rovnaké ako pri kalerábe. Za vegetácie plečkujemle, okopáva­me, výdatne zalievame a bojujeme proti chorobám i škodcom. Materské rastliny niekoľkokrát kontrolujeme a nevhodné pred kvitnutím odstraňujeme. Zber začíname vtedy, keď šešule žltnú a zasychajú, t. j. asi v auguste a v septembri. Pokosené rastliny viažeme do snopov a necháme na poli alebo v rozličných1 kôlňach’ ďoschnúť. Keď sú snopy dostatočne usušené, mlátime ich na mláťačke. Na 1 ha sa urodí asi 5—10 q semena.

 

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.