Rada

V prvom roku vytvára rastlina len repovltý koreň a listy. AŽ v druhom roku vyrastá z koreňa os, ktorá nesie kvety a neskôr nepravé plody (klbôčka), ktoré tvorí zaschnuté okvetie obsahu­júce niekoľko nažiek. Červená repa na semeno sa pestuje 2 roky.

Pestovanie v prvom roku

prvom roku sejeme semeno červenej repy koncom mája, prí­padne začiatkom júna. Pestuje sa podobne ako na konzumi. Na jeseň asi v októbri pred príchodom prvých mrazov vyorävame alebo vykopávame koreň z pôdy. Listy asi 2 cm nad srdiečkom odstraňujeme, a to najčastejšie odkrútením. Pri úprave rastlín na prezimovanie robíme negatívny výber. Pri výbere posudzujeme tvar koreňa a prierez. Na priereze majú byť korene sýtočervené a nemajú mať biele pásy. Chuť koreňov má byť sladká. Vybraté ko­rene ukladáme do liroblí, pivníc, rozličných skladov, prípadne a{ do parenísk.

Pestovanie v druhom roku

Na jeseň pôdu pre materské rastliny pripravíme hlbokou orbou. Súčasne zapracujeme do pôdy asi 200 q/ha maštaľného hnoja. Pred1 vysadzovaním semenačiek dodávame na jar pri povrchovom spracovaní pôdy na 1 ha asi 1,5 q síranu amónneho, 2 q 40 % draselnej soli a 3 q superfosfátu. Odporúča sa prihnojiť pri vy­víjaní kvetných osí asi 1 q liadku vápenatého ná 1 ba.

Na povrchové spracovaný pozemok vysadzujeme koncom marca až v apríli dobre prezimované materské rastliny. Vysadzujeme do> sponu 60X40 cm, najčastejšie za pluhom alebo za rýľom Ko­rene mjaj’ú byť v zemi pevne zasadené a srdiečka majú byť asi 2 cm poď povrchom pôdy.

Za rastu okopávame a plečkujemfe, prípadne jednotlivé semenačky mierne nahŕňame zemou. Izolačná! vzdialenosť je pomerne veľká, a to 1000—2000 m. Rastliny kvitnú v júli a semená do­zrievajú v auguste a septembri. Byle kosíme kosákom viažeme, do zväzkov a necháme na poli alebo za nepriaznivého počasia v kôlňach doschnúť. Dostatočne vyschnuté zvážame na mlátenie vo vozoch vystlaných plachtami, aby sa zachytili vytrúsené kl- bôčka. Z 1 ha zberáme priemerne‘ 8— 15 q semena.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.