Uhorky ako hlavná kultúra

Uhorky patria k plodinám silne odčerpávajúcim výživné látky. Stredný pruh záhona by sa preto mal na jeseň dobre zásobiť kompostom. Dostatok dusíka môže dodať hoci výsadba bôbu obyčajného.

Začiatkom marca vysadíme bôby ako predkultú- ru (zelené hnojenie). Od konca marca do začiatku apríla — podra počasia – môžeme potom oba krajné rady vysadiť predkultú- rami Šalátu, príp. kalerábov. SkÔr než na záhon prídu uhorky, sa musí bôb odstrániť.

Od 10. mája možno vysadzovať uhorky (4 ks vo vzdialenosti 20 cm). Z uhoriek potom ponecháme na záhone vždy dve najsilnejšie. Tieto uhorky postupne dorastajú. Šalát a kaleráby sa postupne zberajú a zhruba koncom júna zaberajú uhorky už celú plo- chu záhona. V posledných júlových dňoch presunieme zvyšky uhoriek na jednu stranu záhona a v krajnom rade vysadíme čínsku kapustu ako následnú kultúru.

Zhruba v polovici augusta končí zber uhoriek. Zvyšky uhoriek vytrháme. Na ich mieste mÔžeme ako následnú kultúru začať pestovať fenikel. Čínsku kapustu, ktorá me- dzitým vzišla, preberieme tak, aby medzi rastlinami vznikol dostatočný odstup. Na druhej strane záhona môžeme teraz pes- tovať naprll<lad listovú čakanku (Cichorium intybus var. foliosum), takže záhon je na za- čiatku septembra opäť porastený plodinami.  Listová čakanka znesie mráz až do -6 0 C.

Zelenina súvisiaca s týmto osevným plánom

Žiadne rady neboli nájdené.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli rád.

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.