Múdre rady skúsených záhradkárov pre úspešné pestovanie zeleniny bez použitia priemyselnej chémie.

Kto je biozáhradkár

Je mnoho záhradkárov a zeleninových nadšencov, ale je jedna vec, ktorá rozdeľuje celú skupinu na dve zásadné časti. Klasický záhradkár používa na ošetrovanie ovocia a zeleniny všetky prípravky, ktoré sú dostupné – od priemyselných hnojív, cez pesticídy, herbicídy až po rôzne organické výluhy. Biozáhradkár však používa len organické hnojivá a výluhy pochádzajúce z prírodných zdrojov, rastlín a prostredia. Využíva alelopatiu, vhodné osevné plány a postupy, ktoré škodcov a choroby eliminujú pomocou pôsobenia samotnej prírody. Jeho princípom je vypestovať zdravé jedlo bez jedov a zároveň neškodiť prírode okolo neho.

Zelenina a bylinky

Užitočné rady pre pestovanie zeleniny a byliniek bio sp;sobom. Nájdete tu rady na pestovanie, kalendár prác ku každej zelenine, podporné výluhy a mnoho iného.

Choroby a škodcovia

Zoznam najčastejších chorôb zeleniny a škodcov na nej spolu s radami na to ako sa ich zbaviť, alebo ich aspoň podstatne eliminovať prírodnou cestou.

Výluhy a iné brečky

Rozsiahla zbierka rôznych odvarov, výluhov, brečiek a iných čavarín na podporu kvalitného rastu vašej zeleniny. Všetko na prírodnej báze a bez priemyselnej chémie.

Osevné plány

Ak neviete kde začasť s plánom plodín, predplodín, ako ktorý záhon hnojiť, kedy vysádzať ktorú zeleninu, tak toto je sekcia plná takýchto príkladov.

0
múdrych rád
0
typov zeleniny
0
výluhov a brečiek
0
osevných plánov
0
chorôb a škodcov

Ako používať túto stránku

Odpovede pre nových užívateľov

Chcem sa dozvedieť ako pestovať konkrétnu zeleninu

Stránka zoznam zeleniny obsahuje každú jednotlivú zeleninu so všetkými možnýmu radami súvisiacimi s ňou. Kliknite si teda na zoznam zeleniny, nájdite tú ktorú hľadáte a zobrazte si oblasť, ktorá vás zaujíma (siatie, pestovanie, hnojenie, alelopatia, …)

 

Premýšľam ako usporiadať záhradu na sezónu

Časť o osevných plánoch sa zaoberá tým, ako si naplánovať ďalšiu sezónu v záhrade z pohľadu druhov. Vyberte si niektorý z osevných plánov, ktoré sme nazhromaždili a postupujte podľa neho.

 

Riešim problém so škodcom, alebo chorobou

Všetko čo ponákame o danom škodcovi, alebo chorobe rastlín sa dozviete na stránke daného škodcu. V zozname škodcov si vyhľadajte toho, ktorý vás zaujíma a kliknite si na jeho samostatnú stránku.

 

Zisťujem čo treba robiť v záhrade v tomto čase

Pre sledovanie prác v záhrade podľa času, tj. kedy čo robiť, resp. čo treba robiť práve teraz, čo ešte stihnete zasadiť, a podobne, slúži kalendár. Vyberte si mesiac a prečítajte si čo všetko na vás v záhrade ešte čaká.

 

Rada na dnes

Čakanka šalátová vytvorí v prvom roku repovitý koreň a listy. V druhom roku vytvára vysoké rozkonárené osi s modrastými úbormi. Plod je nažka. Šalátovú čakanku pestujeme na získanie semena 2 roky. Pestovanie v prvom roku Na jeseň pri hlbokej orbe zaorieme do pôdy asi 300 q maštaľného hnoja a asi 6 q kainitu na 1 ha. V predjarí dávame na 1 ha 5 q Thomasovej miúčky a 2 q dusíkatého vápna. Sejeme na dobre pripravený pozemok do riadkov širokých 30 cm. Porast jedno­tíme, plečkujeme, okopávame a robíme predbežné negatívne i po­zitívne výbery. Na semeno nechávame rastliny s peknými hustý­mi listami a dobre založeným srdiečkom. Na jeseň v októbri až novembri korene čakanky z pôdy opatrne vyberáme, aby sa ne­poškodili. Pri zbere znova materské rastliny kontrolujeme. Pri triedení zrežeme listy asi 5 cm nad koreňovým krčkom tak, aby sme neporušili srdiečko. Takto upravené korene ukladáme na zimu podobne ako všetky koreňové zeleniny. Pestovanie v druhom roku Zdravé a vytriedené korene vysadzujeme v apríli do dobre pri­pravenej pôdy. Sadíme do sponu 20X40 cm tak, aby boli hlavy rastlín mierne zakryté pôdou. Rastliny za vegetácie opatrne oko­pávame a plečkujeme, aby sme nepoškodili krehké kvetné osi. Semenačky kvitnú v júli. Izolačná vzdialenosť má byť...

Zaujímavé články

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.