Paradajka

Pozri aj samostatnú zeleninu Divoké paradajky.

Oficiálny názov

Rajčiak jedlý

Latinský názov

Solanum lycopersicum

Ľudový názov

Všeobecné rady pre tento druh zeleniny

Alelopatia (biologické interakcie medzi rastlinami)

nevhodní susedia

CHut rajcin sa zvyrazni  zmiesanou kulturou s petrzlenom.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 75 rád.

Rady

Výluhy a brečky súvisiace s touto zeleninou

Názov

Oblasť použitia

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 11 výluhov.

Semenárstvo

Rajčiak nesie na políhavých byliach po stranách listov dlhé zá- vinky žltých kvetov. Kvety sa opeľujú buď vlastným peľom, t. j. sú samoopelivé, alebo peľom inej rastliny tej istej odrody, prí­padne inej odrody, t. j. sú cudzoopelivé. Kvety opeľuje hmyz alebo aj vietor. Plod je bobuľa rozličného tvaru, veľkosti a farby, ktorá dozrieva toho istého roku. Ľahké vzájomné opeľovanie roz­ličných odrôd rajčiakov využívame v semenárstve na vypestova­nie heterózneho osiva. Heteróza je zámerné kríženie dvoch odrôd so známymi vlastnosťami. Týmito krížením sa získava po­tomstvo, ktoré má dobré vlastnosti obidvoch rodičov. Výber rodi­čovských odrôd musí byť veľmi starostlivý. Rastliny vyrastené z heterózneho osiva sa nemôžu použiť ako semenačky, pretože ich potomstvo je rôznorodé. Preto sa heterózne osivo musí každý rok získavať novým krížením1, čo Je nákladné. Rajčiaky sa na soinono pestujú jedeil rok. Ak chceme odrody navzájom krížiť, kvety materských rastlín kastrujem,c, t. j. vytrhávame z nich ešte pred dozretím peľových1 vrecúšok tyčinky. Pri krížení dbá me. aby sme mali k dispozícii aj odrody, ktoré pestujeme bez opory (kolíkov j, pretože pri nich možno predpokladať, že ich krížence budú dávať vysoké úrody. Pestovanie Pôdu na jeseň hlboko zorieme a zapracujeme do nej asi 200 q kompostu na 1 ha. Na jar dávame...

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 75 rád.

Prehľad odrôd

a) Poľné vysoké. Vysadzované ku kolíkom. Sláva Porýnska. Odroda je asi 145 cm vysoká. Vegetačné ob­dobie je asi 135 dní. Zrelý plod je červený so žltkastým, niekedy zretelnel vystupujúcim priečnym pruhovaním. Plod dosahuje váhu 00—05 g,; Rastlina je vysoká. Stuptcký poľný skorý. Ker je vysoký asi 120 cm. Plody sú plochoguľaté, stredne veľké. Je to skorá odroda s vegetačným obdobími asi 120 dní. b] Poľné nízke. Pestované bez kolíkov. Tieto odrody nazývame deter- minantné. Sú to odrody nízke­ho, kompaktného (pevného) vzrastu, na ktorých1 hlavný vý­honok končí rast za druhým až tretími súkvetími. Olomoucký nízky. Ker je asi 50 cm vysoký, plody sú guľa­té, stredne veľké, často s ná­znakmi rebier. Je to skorá od­roda s vegetačným obdobím asi |l20 dní. Vrbičanský nízky. Je to nízky ker s plocboguľatýmŕ plodmi, ktoré sú pri stopke plytko rebrovité. Skorá odroda s vegetač­ným obdobím 120 dní. lmun. Známa, pomerne stará odroda, ktorá vytvára asi 50 cm vysoký ker. Plody sú malé. Je to skbrá odroda s vegetačným obdobím) asi 120 dní. Nana je ďalšou povolenou odrodou z roku 1968.

Zvyšný text je len pre registrovaných členov tejto stránky. Pre viac informácií o možnosti členstva kliknite sem.

Celkovo by ste videli 75 rád.

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.