Odvar nebo výluh z kapradin

Postup

Odvar nebo výluh z kapradin se při­pravuje z 1 kg čerstvých nebo 100 g suše­ných rostlin a 10 l vody. Neředěný se po­užívá k zimnímu postřiku a je účinný proti mšicím a jinému savému hmyzu. V předjaří se aplikuje proti mšicím v ředění 1:10. Bě­hem celé vegetace se používá neředěný k postřiku rostlin i půdy proti slimákům. Kapradiny mají vysoký obsah draslíku, a proto výluh z nich přispívá také k vyrov­nání případného nedostatku této živiny. Osvědčil se také k zavlažování kompostu.

Zelenina, ktorej sa výluh týka

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.