Odporúčané odrody kapusty

Rada

Skoré odrody. Vegetačné obdobie od sejby do prvého zberu trvá asi 125 dni.

Ditmarská skorá. Základná, najviac pestovaná skorá odroda bielej kapusty pre najskorší júnový zber; vytvára malé hlávky.

Kodanská trhová skorá. Skorá odroda vhodná pre zber v júli a auguste. Hlávky sú stredne veTké.

Táborská (červená) je stredne vysoká odroda na stredne vy­sokom (od 1 do 10 cm), dosť hrubom vonkajšom hlúbe s veľkými vzpriamenými obalovými listami, do ktorých je hlávka plytko ponorená.

Poloskoré odrody. Vegetačné obdobie je asi 130 ‚dní.

Inter má stredne veľkú, guľatú až plocho guľatú hlávku. Vnú­torný hlúb je nízky až stredne dlhý, pomerne tenký, fe to sko­rá odroda, ktorej hlávky nie sú veľmi vyrovnane vyvinuté.

Sláva Holandska. Tvorí guľatú až guľatosploštenú hlávku na nižšom hlúbe. Je to vhodná odroda pre zber v auguste a sep­tembri.

Poloneskoré odrody. Vegetačné obdobie je asi 170 dní.

Dobrovodská poloneskorá. Je to základná veľmi rozšírená a vysoko úrodná odroda vhodná pre priamu spotrebu a aj na spracovanie. Je vhodná na pestovanie vo všetkých zeleninárskych oblastiach; vytvára veľké ploché hlávky.

Neskoré odrody na krájanie. Vegetačné obdobie je asi 180 dní.

Dobrovodská neskorá. Je to základná odroda na krájanie. Je veľmi úrodná a vhodná pre prechodné uskladňovanie a aj pre priamy konzum. Vytvára veľké ploché hlávky.

Pourova červená je stredne vysoká odroda na nižšem až stred­ne vysokom hlúbe, s veľkými polorozložltými obalovými listami, ktoré prečnievajú hlávku asi o polovica Jej výšky.

Neskoré odrody na uskladňovanie

Polar má plocho guľatú až guľatú hlávku so stredne vysokým hiúbom. Táto odroda nahradila doterajšiu odrodu Amager vhod­nú na uskladňovanie.

Trvanlivá D je odroda vysokého vzrastu na vysokom vonkaj­šom hlúbe. Má dosť veľké obalové listy, ktoré vysoko prečnievajú hlávku.

Langendijská červená tvorí malé guľaté hlávky tmavofialovej farby.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.