Rada

Šalát hlávkový v prvom, roku pestovania vytvorí nielen hlávku listov, ale aj os, ktorá nesie drobné úbory. Po dozretí sa v úboroch tvoria plocho pretiahnuté striebristosivé alebo čierne, hnedé i žlté nažky s venčekom chĺpkov. Šalát je rastlina dlhého dňa a kvit­ne len za dlhých letných dní. Na semeno sa pestuje jeden rok.

Pestovanie

Pozemok pre semenné porasty pripravujeme už na jeseň, keď pri hlbokej orbe zaorieme asi 200 q kompostu na 1 ha. Na jar pri povrchovom spracovaní pridávam|e do pôdy na 1 ha 4 q vápenaté­ho liadku, 4 q superfosfátu a 3 q 40 % draselnej solí.

Materské rastliny pestujeme obyčajne dvoma spôsobmi (podlá dĺžky vegetačného obdobia odrody): í. Odrody šalátu na rýchle­nie a skoré odrody pred pestujeme v parenisku a predpestované priesady vysadzujeme do voľnej pôdy. 2. Letné odrody sejeme priamo na trvalé stanovište.

Semená skorých odrôd sejeme do poloťéplého pareniska v mar­ci. Vzídené priesady vysadzujeme plytko do vopred pripravenej pôdy, a to v apríli do sponu 30X40 cm. Letné odrody, sejeme na trvalé stanovište hneď, len čo môžeme vstúpiť na pôdu. Naj­častejšie ich sejeme v marci do riadkov vzdialených 50 cm. Vzí­dené rastliny pretrhávame na vzdialenosť asi 30 cm, a to v čase, keď majú 4—5 normálnych lístkov. Nechávame najlepšie jedince, ktoré zodpovedajú pestovanej odrode. Za vegetácie plečkujeme, okopávame a podľa potreby zalievame. Materské rastliny vy­beráme v čase, keď šalát vytvára hlávky. Dobré materské rast­liny vytvárajú rýchle pevnú, dobre zavinutú hlávku krehkých listov. Letné šaláty majúj čo najneskoršie vyháňať do kvetu. Rast­liny, ktoré vytvorili kvet skôr, než sa vytvorila hlávka, počas pestovania odstraňujeme. Izolačná vzdialenosť je 200 m

Šalát začína kvitnúť ■v júli a začiatkom augusta. Semeno do­zrieva od konca augusta až do septembra. Zberáme kosačkou, kosou alebo kosákom, keď je semeno už zrelé a kvetné úbory sú ešte zatvorené. Pokosené rastliny viažeme do snopov, stavia- me do panákov a nechávame na poli uschnúť. Mlátiť môžeme hneď na poli na rozprestretých plachtách cepom alebo zvážame snopy k mláťačke a do jej ústia! dávame Jen odrezané byle s kvetnými úbormi. Oroda z 1 ha je asi 5—6 q semena.

 

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.