Rada

Karfiol je jednoročná alebo dvojročná rastlina. Vytvára zdužna- tené súkvetie, z ktorého vyrastá podľa spôsobu pestovania v pr­vom alebo druhom roku kvetná os. V našich pomeroch‘ sa veľmi ťažko vypestuje kvalitné semeno. Predtým sa karfiol pestoval na semeno ako dvojročná rastlina. Na semeno sa vybrali úplne vy­vinuté rastliny, ktoré sa uložili na prezimovanie. V druhom roku sa vysadili, odkvitli a priniesli semeno. Od tohto spôsobu sa upus­tilo, pretože cez prezimovanie vznikali veľké straty (až 80 %). Preto dnes pestujeme len skoré odrody, a to ako jednoročnú od­rodu.

Pestovanie

V našich podmienkach sa najlepšie osvedčila sejba začiatkom ja­nuára do skleníka, prípadne do teplých parenísk. Po vytvorení 2 klíčnych lístkov sa priesady črepníkujú alebo balíčkujú. V prvej polovici apríla sa otužilé priesady vysadzujú na pripravený po­zemok. Vysadzujú sa do sponu 70X50 cm, pričom každý tretí riadok sa vynecháva, aby sa porast mohol kontrolovať a lepšie ošetrovať. Za vegetácie rastliny starostlivo okopávame, piecku- jeme, ošetrujeme proti chorobám a škodcom a výdatne zalievame. Takto pestované rastliny vytvoria do konca júna plne vyvinuté ružice, z ktorých ešte toho istého roku vyrastú kvetné osi. Na semeno sa vyberajú rastliny, ktoré majú pevné, mierne vyklenuté ružice, podľa možnosti bielej farby. Listy majú ružicu objímať a chrániť pred prudkým slnkom* Pri rastlinách pestovaných na se­meno posudzujeme ďalej skorosť a odolnosť proti mrazom. Kvet­né osi so zrelými semenami zberáme asi v septembri kosákom, viažeme db snopčekov a dosúšame pod kôlňou. Zberať musíme vždy pred príchodom mrázikov. Na 1 ha sa urodí 1—3 q semena, niekedy aj viac. Semlena karfiolu je nedostatok, a preto je drahé.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.