Rada

Kel v prvom roku vytvára hlávku pevne zvinutých listov. V dru­hom roku vyrastá z hlávky rozvetvené súkvetie žltých kvetov. Plod je šešuľa s drobnými semenami.

Pestovanie v prvomroku

Kel hlávkový pestujeme v prvom roku rovnako ako na konzum. Pre ďalšie rozmnožovanie vyberáme rastliny s pevne zavinutou, na priereze žltkastozelenou hlávkou s hlúbom, ktorý nesiaha hl­boko do hlávky. Tvar a ostatné vlastnosti musia zodpovedať pes­tovanej odrode.

Semeno kelu hlávkového získavanie v praxi obyčajne dvojakým spôsobom.; Jednak z dostatočne vyspelých hlávok, Jednak z nedorastených hlávok, prípadne hlúbov. Najlepším, spôsobom pre získanie kvalitného semena Je prvý spôsob. Vybrané materské rastliny zberáme s koreňom s dostatočným obalom zeme. Krycie listy ódrezävame. Zakladáme ich do hlbokých prázdnych parenísk alebo do vopred pripravených hroblí. Počas uskladnenia udržuje­me teplotu asi 2 °C. Za mierneho počasia sklad občas vetráme a proti obžieraniu hlávok myšami chránime otráveným zrnom.

V miestach, kde nie sú holomrazy, prezimujeme materské rast­liny vo vornej pôde na trvalom stanovišti. Ak rátamle s týmto spôsobom prezimovania, semeno kelu sejeme už začiatkom júna a priesady vysadzujeme do vopred pripravených, 20 cm hlbokých rýh, ktoré vyhlbuje- mie najčastejšie pluhom. Pred príchodom mrazov dospelé rastliny znova oborieme plu­hom tak, aby sa zem čo naj­viac navŕšila k jednotlivým rastlinám. Snažíme sa rastliny zahrnúť tak, aby zo zeme vy­čnievali len vrcholce hlávok. Dostatočne zahrnuté rastliny dobre prezimujú. Na jar, len čo rozmrzne pôda, hrobčeky roz­hrnieme, aby mal k materským rastlinám prístup vzduch. V polohách do 200 m; n. m. môže­me materské rastliny pestovať a prezimovať na stanovišti bez zahŕňania zemou. Zjari sa za­meriame najmä na plečkovanie a okopávanie porastu, aby sme zadržali podlá možnosti čo najviac pôdnej vlahy.

 

Pestovanie v druhom roku

Pre rastliny, ktoré sme prezimovali v skladoch, pripravujeme pozemok už jesennou hlbokou orbou. Pri orbe súčasne zapracuje­me asi 200 q kompostu na 1 ha. Pozemok necháme v hrubej bráz­de. Na jar pri povrchovom spracovaní pridávame do pôdy asi 2 q 40 %! draselnej soli na 1 ha. Vysadzovať začínamie už koncom marca alebo začiatkom apríla. Prezimované materské rastliny sa­díme do sponu 40X50 cm pri skorých odrodách a 50X80 cm pri neskorých odrodách. Po vysadení a cez celé vegetačné obdobie porasty semenačiek dostatočne zalievame. Kvetné osi sú pomerne vysoké a rozkladajú sa do šírky. Preto ich vyväzujeme k pripra­venej konštrukcii alebo ku kolíkom. Semenačký kvitnú v júni. V období kvitnutia dbáme, aby sa nevhodne neopelili. Izolačná vzdialenosť je rovnaká ako pri kalerábe.

Semeno na rastline dozrieva v! júli až v auguste. Zberáme celé rastliny, a to hneď, len čo začnú jednotlivé šešulky žltnúť a uschýnať. Odrezané rastliny viažeme do snopkov a za priazni^ vého počasia ich nechávame v menších panákoch na poli do- schnúť. Ináč ich dosušujeme v suchých pripravených miestnos­tiach. Semeno mlátime mláťačkou. Na 1 ha sa urodí 5—8 q semena.

 

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.