Rada

Pór má po botanickéj stránke rovnaké vlastnosti ako cibuľa, len semená sú väčšie. V semenárstve pestujeme pór ako dvojročnú rastlinu.

Pestovanie v prvom roku

Semenné porasty póru si vyžadujú veľmi teplé, slnečné a chrá­nené polohy, pretože semená dozrievajú až v neskorých jesenných mesiacoch. V prvom roku pestujeme pór tak isto ako konzumnú zeleninu. Pre semenné porasty volíme spôn 20X40 cm. Na semenárske účely nechávame na stanovišti len zdravé, nepoško­dené a tvarom i veľkosťou pestovanej odrode zodpovedajúce ras­tliny. Všetky ostatné nevyhovujúce rastliny vyťahujeme z pôdy. Materské rastliny póru nechávame cez celú zimu na stanovišti a na jeseň ich prihŕňame zemou, aby sme ich chránili pred holo- mrazmi a zverou.

Pestovanie v druhom roku

Na jar okopávame a plečkujeme, aby sme pôdu udržali v čistom a kyprom stave. Pri póre dodržujeme izolačnú vzdialenosť 1000 m. Pór kvitne v letných mesiacoch a semeno dozrieva v októbri až v novembri. Zberáme, keď sú už semená čierne a vyzreté. Jed­notlivé okolíky aj s byľami režeme nožom, viažeme do menších snopčekov a dosúšame pod kôlňami. Semeno získavame tak isto ako pri cibuli. Na 1 ha sa urodí 3—7 q semena.

Zelenina, ktorej sa rada týka

Druh zeleniny

Aktivita

Škodca, na ktorého funguje

Zdroj

Ďalšie zaujímavé rady pre pestovanie

Na zahradu vysaďte v květnu. Ideální sazenice určená k výsadbě má 4–6 pravých listů. Sázejte vždy do vlhké půdy, ideálně po dešti. Doporučený spon je 30

Čítať celú »

V březnu až dubnu vysejte do středně velkých kontejnerů vždy cca 5 semen do hloubky maximálně 2 cm. Nechejte klíčit při teplotě 15–18 °C. Jakmile semínka

Čítať celú »

Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred rozkvetom, neskoršie kvety (s kalichom i bez kalicha). Kvety zbierame denne, čím viac ich obtrhávame, tým viac

Čítať celú »

Ako hľadať?

Tento vyhľadávač vyhľadáva výrazy iba v texte a nadpisoch rád, vyluhov a podobne.

NEVYHĽADÁVA v kategóriách, mesiacoch, aktivitách a v prepojeniach.

Je teda vhodný, keď hľadáte nejakú konkrétnu vec. 

Ak  napríklad hľadáte všeobecné rady k skočkám, je praktickejšie nájsť si samostatnú stránku škodcu „Skočky„, pretože výsledkov dostanete viac, ako keď do vyhľadávača napíšete „Skočky„. To preto, že na stránke o skočkách sú zobrazené aj texty, ktoré sú priradené skočkám, aj keď sa slovo „skočky“ explicitne v texte nevyskytuje a teda vyhľadávač daný text nenájde a danú radu teda nezobrazí.